Wat:
Infographic met kaartje en profielen
Voor wie:
Waterschap Zuiderzeeland
Waarom:
Het watersysteem van Waterschap Zuiderzeeland is complex. Om met de betrokken partijen te kunnen communiceren over hun waterbehoefte is het nodig dat iedereen inzicht krijgt in het totale watersysteem. Deze infographic maakt de complexe informatie inzichtelijk.
Op het kaartje staan de verschillende functiegebieden en het systeem wat nodig is om aan de waterbehoefte van deze gebieden te voldoen.
In de waterbalans is zichtbaar waar de watertoevoer vandaan komt en waar de waterafvoer uit bestaat.
In de profielen is zichtbaar welke waterniveaus in het gebied worden gehanteerd.