Infographics
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland

Het watersysteem van Waterschap Zuiderzeeland is complex. Om met de betrokken partijen te kunnen communiceren over hun waterbehoefte is het nodig dat iedereen inzicht krijgt in het totale watersysteem. Deze infographic maakt de complexe informatie inzichtelijk. Op het kaartje staan de verschillende functiegebieden. In de waterbalans is zichtbaar waar de watertoevoer vandaan komt en waar de waterafvoer uit bestaat. In de profielen is zichtbaar welke waterniveaus in het gebied worden gehanteerd.

Het afwegingskader legt aan de medewerkers van het waterschap uit hoe het waterschap zich maatschappelijk positioneert.