Definitie
Een infographic visualiseert informatie op een heldere en gestructureerde manier. Inhoud en vorm zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel is het overdragen van data, informatie en kennis.
Maar een infographic is meer dan dat. Het is een beeld en een beeld zegt meer dan duizend woorden. Verbanden en processen worden inzichtelijk. Daarnaast is het ook een beeldend verhaal waardoor de kijker wordt geïnspireerd.
In infographics staan vaak tabellen, grafieken, diagrammen, kaarten, illustraties en flowcharts. Zodra er extra lagen informatie toegevoegd zijn is er, mijn inziens, sprake van een infographic. Hierdoor worden onderliggende verbanden duidelijk en ontstaat er een verhaal.

Een infographic is goed als:
– het onderwerp in 1 oogopslag duidelijk is;
– het duidelijk is wat de infographic over het onderwerp vertelt;
– de infographic mooi is en daardoor de aandacht trekt.

Infographics kennen een grote diversiteit aan vormen. Illustratief, fotografisch, schematisch, schetsmatig. Van kleurrijk tot monochroom. Van simpel tot complex. 2D of 3D. Statisch of dynamisch en interactief. Van technisch correct tot kunstzinnig. Kijk op mijn tumblr voor inspiratie.

Voor ieder verhaal en budget is een geschikte infographic te maken. Lees hieronder verder of een infographic iets voor u is.
Waarom infographics?
De wereld wordt steeds ingewikkelder, informatie steeds complexer. Door een verhaal te vertellen met een infographic wordt de wereld begrijpelijker. Een goede infographic is in staat om complexe processen, grote hoeveelheden data en gegevens begrijpelijk te maken. Ze maken indruk omdat beelden direct, gemakkelijk te onthouden en inspirerend zijn. In één oogopslag is de essentie van een boodschap zichtbaar (bijvoorbeeld een trend, een belangrijk getal, een proces). In tweede instantie neemt de lezer informatie op.

Een infographic maken is niet alleen doeltreffend voor de lezer. Het dwingt ook uzelf om na te denken over uw boodschap en het structureren van de informatie. Een voorbeeld is de risicoanalyse die Mosgroen in samenwerking met adviesbureau Grontmij voor een waterschap uitvoerde. Het proces van het maken zorgde ervoor dat de maker zijn boodschap steeds duidelijker voor ogen kreeg: tegenstrijdigheden kwamen op deze wijze snel naar boven en er ontstond een duidelijke structuur.
Infographics voor u?
Infographics zijn een krachtige tool als minimaal één van de volgende vragen van toepassing is. Wilt u:
– aan anderen laten zien wat u wilt vertellen?
- hulp bij bij het ordenen van informatie?
- een complex verhaal vertellen in 1 overzichtelijk beeld?
- een rapport samenvatten tot de essentie?
- een tekst sprekender en prettiger leesbaar maken?
- nieuwe inzichten presenteren?
- mensen inspireren en motiveren?
- een tool hebben om een intern proces op gang te helpen?

Studio Mosgroen kan u hierbij helpen.