Proefschrift: omslag, opmaak en illustraties
Nature-Inspired Design
Ingrid de Pauw

Natuur-geïnspireerde ontwerpstrategieën onderscheiden zich van andere duurzaamheidsstrategieën door kennis en inspiratie uit 'de natuur' als leidraad te gebruiken voor duurzaam ontwerpen. Ingrid de Pauw promoveerde met deze dissertatie op dit onderwerp.