Informatieborden
Klimaatproeftuin
Gemeente Houten

In de klimaatproeftuin zijn voorbeelden te zien van maatregelen om de stad klimaatbestendiger te maken. Iedereen kan de proeftuin bezoeken! De tuin ligt achter het stadhuis van Houten. Op 10 informatieborden is een visuele uitleg gegeven van de klimaatadaptieve maatregelen.