Wat:
Een overzicht op A3 formaat
Voor wie:
De dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland
Waarom:
Het waterschap staat voor veiligheid, schoon water en droge voeten.
Om hierover intern en extern te communiceren gebruiken zij vaak 'praatplaten'.
Deze infographic geeft op hoofdlijnen en in detail inzicht in de portefeuille van dijkgraaf Schelwald.