Wat:
Lesrooster als poster of als boekje te gebruiken
Voor wie:
Fontys
Waarom:
In het lesrooster is met infographics aangegeven op welke wijze de vakken met elkaar verbonden zijn en welke kerntaken in de betreffende periode worden uitgevoerd.